Müzik Ve Gösteri Sanatları

 • Gitar(320 Saat Program)

Genel:Gitar Eğitimi (Popüler Gitar) Kursu’nu tamamlayan bireyin; Gitar çalma tekniği ve uygulamaları konusunda temel davranış ve becerileri kavraması ve uygulaması, Gitarı doğru pozisyonla tutuş tekniği kazanması,  Popüler gitarda teknikler ve müzikalite hakkında kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Gitar Çalmayı Öğrenmeye Giriş,Gitarda Genel Çalma Tekniği, Genel Çalma Tekniğinin Uygulamaları, Çok Sesli Çalmaya Giriş, Çok Sesli Çalma Uygulamaları, Gitarda Teknik ve Müzikalite, Seslendirmede Boğumlama, Müzikal İfadede Nüanslar, Gitarda Pozisyon Olgusu, Gitarda Doğaçlama, Gitarda Deşifre


 

 • Bağlama(180 Saat Program)

Genel:Bağlama (Bozuk Düzen) kursunu bitiren bireyin; Bağlamayı tanıması, bağlamanın tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri, ölçüleri ve bağlamada düzenleri açıklaması,  Sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme, tezene vuruşlarını uygulama, deşifre becerisi ve yorumlaması amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları:Müziğin Temel Öğeleri, Bozuk Düzende Nota Yerleri, Bozuk Düzende Tartım Kalıpları , Bozuk Düzende Zaman Kalıpları , Makam ve Makam Özellikleri,Bozuk Düzende Hüseynî (Kerem) Dizisi, Bozuk Düzende Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî) Dizisi,Bozuk Düzende Kürdî ve Hicaz (Garip) Dizisi,Bozuk Düzene Uygun Halk Müziği Repertuvarı 


 

 • Keman (240 Saat Program)
 • Ney (256 Saat Program)
 • Piyano (232 Saat Program)
 • Bateri
 • Ritim
 • Drama (120 Saat Program)
 • Çocuk Korosu 
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Sanat Müziği