Bilişim Teknolojileri

  • Bilgisayar İşletmenliği(Operatörlüğü) 163 Saat Program 

Genel:Programa katılan öğrenciler;bilgisayarın ana parçalarından başlayıp bilgisayarda yazı yazmak ve biçimlendirirme, sunum ve internet işlemlerini öğrenmekte ve bilgisayar temel becerisi kazanarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayara Giriş, İnternet ve Eposta Yönetimi,Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Kelime işlemci programı(Word), Elektronik tablolama(Excel), Sunu hazırlama(Power Point)


  • Web Tasarımı(452 Saat Program)

Genel:Web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilen kişidir.

Konu Başlıkları:HTML ile Basit Web İşlemleri, HTML ile Gelişmiş Web İşlemleri, Stil Şablonu (CSS), Web Tasarım Editörüne Giriş, Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar, Web Tasarım Editörü ile Veri Tabanı İşlemleri 


  • Grafik Animasyon(288 Saat Program)

Genel:Görüntü işleme ve animasyon düzenleme yazılımları ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; resim ve animasyon düzenleme yazılımları ile web sayfaları için resim ve animasyonlar hazırlayabilme ve eylem kodları ile gelişmiş animasyonlar oluşturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Animasyon Temelleri, Etkileşimli Animasyonlar, Gelişmiş Animasyonlar, Görüntü İşleme, Resimlerle Web Araçları Hazırlama, Web Ortamı İçin Animasyon Hazırlama