Bilişim Teknolojileri

  • Bilgisayar İşletmenliği(Operatörlüğü) 163 Saat Program 

Genel:Programa katılan öğrenciler;bilgisayarın ana parçalarından başlayıp bilgisayarda yazı yazmak ve biçimlendirirme, sunum ve internet işlemlerini öğrenmekte ve bilgisayar temel becerisi kazanarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır.

Konu Başlıkları: Bilgisayara Giriş, İnternet ve Eposta Yönetimi,Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, Kelime işlemci programı(Word), Elektronik tablolama(Excel), Sunu hazırlama(Power Point)