Sağlık

  • İlk Yardım (18 Saat Program)

Genel:İlkyardım kursunu bitiren bireyin; İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması, İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,  İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması, İlkyardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,  Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, Kanamalarda ve şokta , Yaralanmalarda ,  Kırık, çıkık ve burkulmalarda , Acil bakım gerektiren hastalıklarda,Zehirlenmelerde , Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,  Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını , Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:İlk Yardımın Temel İlkeleri, Temel Yaşam Desteği,Yaralanmalarda İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım,Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım,Taşımalar