Kişisel Gelişim Ve Eğitim

  • Diksiyon( 40 Saat Program)

Genel:Kursiyerin,  doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavraması, Ses, jest ve mimiklerini etkili kullanması, Duygu, düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmesi, Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirmesi, Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Güzel Konuşmaya Hazırlık, Konuşma Tekniği, Anlatım ,Jest ve Mimikler


  • Etkili ve Hızlı Okuma(32 Saat Program)

Genel:Okuduğunu anlayabilme,değerlendirebilme,hızlı okumanın önündeki engelleri kaldırabilme,göz egzersizi ile okumasını hızlandırabilme becerisini kullanabilen kişidir.

Konu Başlıkları:Etkin ve Hızlı Okuma 


  • Türk İşaret Dili (120 Saat Program)

Genel:Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen, istenilenleri anlatan, işaret dilinde tercümanlık yapabilen işaret dilini öğretme becerisine sahip bireydir.

Konu Başlıkları:İşaret Dili Genel Özellikler, İşaret ve Beden Dili İlişkisi, İletişim ve Günlük Konuşma Dili, TİD Özelliklerine Göre Cümleler, TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman,  TİD Cümlelerinde Öğeler, TİD’ e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma, TİD kurallarına göre çevirmenlik