Sanat Ve Tasarım

 • Gravür(248 Saat Program)

Genel:Tekniğe uygun desen ve kalıp hazırlayan, kalıba desen aktarabilen, gravür baskısı yaparak, kullanıma hazırlayan kişidir. 

Konu Başlıkları:Nokta ve Çizgi ,Açık-Koyu ve IşıkGölge,  Tasarı İlkeleri, Doku, İnsan Figürü, Gravür


 

 • Tezhip(504 Saat Program)

Genel:Geleneksel desenleri çizebilen,desenlerle kompozisyonlar oluşturarak boya ve altınla süslemeler yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Geleneksel Desen, Basit Motif Çizimleri,Basit Yaprak Çizimleri 1 , Basit Yaprak Çizimleri 2 ,Tırnaklı Yaprak 1 ,Tırnaklı Yaprak 2, Gelişmiş Yapraklar 1 ,Gelişmiş Yapraklar 2, Kır Çiçekleri 1 


 

 • Yağlı Boya Resim(300Saat Program)

Genel:Yağlı Boya Resim Kursunu bitiren bireylerin;  Resim ile ilgili temel kavramları ve tanımaları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları, Aşamalarına göre yağlı boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları:Temel Kavramlar ve Tanımlar ,Yağlı Boya Tekniği ,Yağlı Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma, Aşamalarına Göre Yağlı Boya Tekniğini Kullanma


 

 • Üç Boyutlu Şekillendirme(280 Saat Program)

Genel:Desene uygun hazırlık yapan,teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilen kişidir. 

Konu Başlıkları:Renk ,Açık, Koyu, Işık ve Gölge ,Tasarı İlkeleri,Desen Panosu, Bitkisel Rölyef , Geometrik Rölyef, Klasik Rölyef ,Rölyef Kalıplama 


 

 • Quilling
 • Heykel Yapımı(400 Saat Program)Genel:

Genel:Kil hazırlayıp form ve heykel yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

Konu Başlıkları:Plastik Şekillendirme, Kafa Modeli,Konstrüksiyon, Figüratif Heykel, İki Parçalı Kalıp ve Model Dökümü, Klasik Rölyef, Rölyef Kalıplama, Soyut Plastik Form Modeli, Teksir kalıptan model dökümü


 • Minyatür(708Saat Program)
 • Genel:Geleneksel desenleri çizebilen, desenlerle kompozisyonlar oluşturup süslemeler yaparak minyatür sanatını temel seviyede uygulayabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

  Konu Başlıkları: Kurşun kalem çalışması ve bu çalışmaları fırça ile uygulama, tarama, noktalama ve kusursuz çizgi çalışmaları, doğa çizimleri (bulut, ağaç, taş vs), kompozisyon çalışmaları ve boyamaya geçiş, renk ve tasarım bilgileri, kompozisyon hazırlama teknikleri.

  • Sanatsal Mozaik(275 Saat Program)

  Genel:Bu kursu bitiren bireyin;  Mozaik sanatı alandaki temel bilgi kazanmaları, Uygun ortam sağlandığında, Mozaik resim uygulamalarıyla ilgili gerekli saptamaları yaparak malzeme-konu bütünlüğü içinde kompozisyonlar sunmaları, amaçlanmaktadır. 

  Konu Başlıkları:İş Sağlığı Ve Güvenliği, Tasarı İlkeleri, Nokta Ve Çizgi, Açı, Koyu, Renk, DokuMozaik Kompozisyon, Donatı Yüzeylerinde Mozaik, Mimari Yüzeylerde Mozaik, Dekoratif Ürünlerde Mozaik.