Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

  • Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi( 380 Saat Program)

Genel:Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı’nı bitiren bireyler; çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme, buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konuda temel bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. 

Programa Giriş Koşulları: Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

Konu Başlıkları:Çocuk Gelişimine Giriş , Gelişim Dönemleri , Bilişsel Gelişim , 0-72 Ay Çocuklarının Bilişsel Gelişimine Uygun Materyaller Ve Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarının Cinsel Gelişim , 0-72 Ay Çocuklarının Cinsel Gelişimi Destekleyen Materyaller Ve Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarının Ahlak Gelişimi , 0-72 Ay Çocuklarının Ahlak Gelişimini Destekleyen Materyaller Ve Etkinlikler ,Dil Gelişimi , 0-72 Ay Çocuklarının Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler , Fiziksel Gelişim , Fiziksel Gelişlimi Desteklemeye Yönelik Etkinlikler ,Motor Gelişim , Motor Gelişimini Destekleyen Etkinlikler , 0-72 Ay Çocuklarda Sosyal Ve Duygusal Gelişim , Sosyal Ve Duygusal Gelişme Uygun Etkinlikler , Çocukla Etkili İletişim , Disiplin, Ödül Ve Uyarı , İletişimi Engelleyen Anne-Baba-Öğretmen Tutumları Ve Diğer Faktörler , Çocuklarda Uyum Ve Uyumsuzluk , Davranış Ve Uyum Problemlerinin Sınıflandırılması , Okulöncesi Eğitim Programı , Öğrenme Merkezleri , Fen Ve Matematik Etkinlikleri , Türkçe Etkinlikleri , Türkçe Etkinlikleri Hazırlama , Öykü Sonrası Etkinlikler , Müzik Etkinlikleri , Müzik Etkinlikleri Planlama Ve Albüm Oluşturma , Sanat Çalışmaları , Sanat Çalışmalarını Planlama Ve Uygulama , Oyun Ve Hareket Etkinlikleri ,72 Ay Çocuğun Gelişim Alanlarını Destekleyen Oyunlar ,Gelişim Alanlarına Göre Oyuncak Çeşitleri , Kazanım Ve Göstergelere Uygun Drama Etkinlik Planı Hazırlama , Dramatik Etkinlikler Dosyası Hazırlama Ve Sunma , Savunma Mekanizmaları , Savunma Mekanizmaları Iı , Çocuk Hakları Ve Hukuku , İhmale Ve İstismara Uğramış Çocuklar , İlk Yardımın Temel Uygulamaları


  • Çocuk Gelişim ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler(574 Saayt Program)

Genel: Çocuk Gelişimi Ve Bakımında Temel Bilgiler Ve Etkinlikler kurs programını bitiren bireylerin 0-6 yaş dönemi çocuklar için gelişim ve bakımlarında temel teknikler ve etkinlikler dönemi çocuklar için gelişimsel özellikleri ayırt etme ve buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama, temel ihtiyaçları karşılanmasını destekleme, çocuk ruh sağlığı ve davranış yönetimi, çocukla etkili iletişim kurma becerilerini kullanma, okulöncesi eğitim programına dayalı etkinlik düzenleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. 

Programa Giriş Koşulları: Okur yazar olmak. 13 yaşını tamamlamış olmak. 

Konu Başlıkları:Çocuk Gelişimine Giriş,0-72 Ay Fiziksel Gelişim , 0-72 Ay Motor Gelişim, 0-72 Ay Bilişsel Gelişim, 0-72 Ay Dil Gelişim, 0-72 Ay Sosyal Duygusal Gelişim, 0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim, 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım, 1-6 Yaş Çocuklarında Özbakım,Çocukla Etkili İletişim, Çocukta Davranış Yönetimi, Çocukların Temel İhtiyaçları I, Çocukların Temel İhtiyaçları II, Çocuk Ruh Sağlığı, Sanat Etkinlikleri, Türkçe Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri , Müzik Etkinlikleri, Fen ve Matematik Etkinlikleri