Büro Yönetimi ve Sekreterlik

  • Bilgi ve Belge yönetimi(330 Saat Program)

Genel:Bilgisayarda F klâvye ile on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, belge akışı, dosyalama ve arşivleme sistemleri, yazı türü belirtme, içerik oluşturma, kompozisyon yazma ve rapor hazırlama konularında bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Büro yönetimi modelleri, İş Planı , Belge Akışı, Dosyalama Sistemi ve Hareketleri, Arşivleme Sistemi, Arşivleme Hareketleri, Dış Donanım Birimleri, F Klavye-1, F Klavye-2, Yazı Biçimleme, Yazı metni Oluşturma, İş Mektubu, Raporlama


  • Yönetici Asistanlığı (344 Saat Program)

Genel: Büro yönetimi, iletişim, organizasyon ve belgeleme işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

Konu Başlıkları:Sosyal Hayatta İletişim,  Telefonla İletişim, Randevu ve Konuk Kabulü  Beden Dili, F Klavye -1, F Klavye -2, Yazı Biçimleme , İş Mektubu, Belge Akışı ,Toplantı Organizasyonu ,Seyahat Organizasyonu